45 KVA - 600V to 208V/120V 3 Phase Dry Isolation Multi-Tap Transformer
45 KVA - 600V to 208V/120V 3 Phase Dry Isolation Multi-Tap Transformer
45 KVA - 600V to 208V/120V 3 Phase Dry Isolation Multi-Tap Transformer
45 KVA - 600V to 208V/120V 3 Phase Dry Isolation Multi-Tap Transformer

45 KVA - 600V to 208V/120V 3 Phase Dry Isolation Multi-Tap Transformer

$4,200.00 Sale Save

Specifications

  • Brand: Delta
  • Model: CD3C0045VHB6C1BD
  • High Voltage: 600V
  • Low Voltage: 208V/120V
  • kVA: 45
  • Phase: 3
  • Type: Dry Isolation Transformer (Multi-Tap) 
  • Weight: 495 lbs
  • Dimensions (inch): 32 x 22 x 34
  • ST#: 981-0239