15 KVA - 600V to 480V 3 Phase Auto-Transformer
15 KVA - 600V to 480V 3 Phase Auto-Transformer
15 KVA - 600V to 480V 3 Phase Auto-Transformer
15 KVA - 600V to 480V 3 Phase Auto-Transformer
15 KVA - 600V to 480V 3 Phase Auto-Transformer
15 KVA - 600V to 480V 3 Phase Auto-Transformer

15 KVA - 600V to 480V 3 Phase Auto-Transformer

$770.00 Sale Save

Specifications

  • High Voltage: 600V
  • Low Voltage: 480V
  • kVA: 15
  • Dimensions (inch): 14.5 x 11 x 13.5
  • Type: Auto-Transformer
  • Phase: 3
  • ST#: 981-0207