112.5 KVA - 600V to 208V/120V 3 Phase Multi-Taps Isolation Transformer
112.5 KVA - 600V to 208V/120V 3 Phase Multi-Taps Isolation Transformer
112.5 KVA - 600V to 208V/120V 3 Phase Multi-Taps Isolation Transformer
112.5 KVA - 600V to 208V/120V 3 Phase Multi-Taps Isolation Transformer

112.5 KVA - 600V to 208V/120V 3 Phase Multi-Taps Isolation Transformer

$8,900.00 Sale Save

Specifications

  • Brand: Hammond Power
  • Model: NMK112PB
  • High Voltage: 600V
  • Low Voltage: 208V/120V
  • kVA: 112.5
  • Phase: 3
  • Type: Dry Type Isolation Transformer (Multi-Tap) 
  • Weight: 750 lbs
  • Dimensions (inch): 28 x 26 x 39
  • ST#: 981-0237